Mój IP

Chcesz wiedzieć jaki jest mój adres ip?
Dobrze trafiłeś. Twój adres IP wyświetlony jest w ramce poniżej.

Twój IP

3.80.223.123

Twój host

3.80.223.123
Cytat Dnia
Jeśli cieknie ci z nóg i śmierdzi z nosa to znaczy, że urodziłeś się do góry nogami.

Moje IP

Ta strona służy temu, byś poznał odpowiedź na pytanie jaki jest mój ip. Więc jeśli do dziś nie wiedziałeś, jak sprawdzic moje ip, to już wiesz, że odpowiedź znajduje się na stronie moj-IP.pl, gdzie poznasz moje ip komputera.

Niektórzy korzystają ze strony moje ip wp pl oraz moje ip org, ale to bez znaczenia, bo tu również możliwe jest sprawdzanie własnego ip a także moje ip lokalizacja.

Adres IP to liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole ip, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny jak ip).

Adresy ip nie są "numerem rejestracyjnym" komputera - nie możliwa jest jednoznaczna identyfikacja ip fizycznego urządzenia. Ip komputera mogą się dowolnie często zmieniać (np. przy każdym wejściu do sieci Internet można zmienić ip) jak również kilka urządzeń może dzielić jeden publiczny adres ip. Jednak nie łatwo odpowiedzieć na pytanie jak zmienić ip. Natomiast bez problemu można wywołać odpowiedź na zapytanie pokaz moje ip.

Ustalenie prawdziwego adresu jak ip użytkownika (moje ip komputera), do którego następowała transmisja w danym czasie jest możliwe dla systemu/sieci odpornej na przypadki tzw. numer ip spoofingu (por. man in the middle, zapora sieciowa, ettercap) - na podstawie historycznych zapisów systemowych.

W najpopularniejszej wersji czwartej (IPv4) Twoje ip jest zapisywany zwykle w podziale na oktety w systemie dziesiętnym (oddzielane kropkami moje ip internetu) lub rzadziej szesnastkowym bądź dwójkowym (oddzielane dwukropkami bądź spacjami).

W przeciwieństwie do adresu sprzętowego mój nr ip (MAC; warstwa druga modelu OSI) mój ip nie musi identyfikować jednoznacznie urządzenia ani w czasie, ani fizycznie (szczególnie, jeśli nie należy on do zakresu publicznego - mój adres jest adresem podlegającym translacji jaki jest moj ip, bądź jest mój adres ip przydzielany dynamicznie). Protokół komunikacyjny IP pracuje w trzeciej warstwie modelu (warstwie sieciowej) niezależnie od rodzaju nośnika warstwy moj nr ip pierwszej.

Jest trasowalny (routowalne moje ip zewnetrzne), a więc sprawdz moje ip umożliwia trasowanie, które odbywa się właśnie w warstwie trzeciej. Aby zapewnić pomyślność komunikacji w tym protokole konieczne jest przyporządkowanie mój ip adres interfejsom sieciowym urządzeń. Z warstwą łącza danych, drugą warstwą rzeczonego modelu moje ip pl, komunikuje się zwykle za pomocą protokołów ARP i RARP. Pierwszy z nich informuje warstwę trzecią o adresie sprzętowym urządzenia, drugi umożliwia wskazanie mój numer urządzenia przy znajomości adresu sprzętowego.

Protokół IP gwarantuje jedynie odnalezienie interfejsu lub grupy interfejsów sieciowych w pewnej sieci, jednak nie zapewnia poprawności transmisji danych i namierzanie ip. Współpracę z czwartą we wspomnianym modelu OSI warstwą transportową, która służy właśnie temu celowi, umożliwia m.in. protokół TCP w niej działający i jakie moje ip. Z tego powodu powstał stos protokołów TCP/IP będący kombinacją m.in. tych dwóch protokołów by ukryć ip.

Źródło: Wikipedia
Proszę dodaj komentarz:
Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: Unknown MySQL server host 'sql.pamarr.nazwa.pl' (-3)